Polskie Towarzysto Turystyczno - Krajoznawcze
Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka

Klub Turystyczny "WKRZANIE"
działamy od 10 kwietnia 1968 r.
71-201 Szczecin ul. Stefana Wyszyńskiego 10
telefon i fax 91 434 56 24
Roman Przybyłowicz - prezes, tel. 516 084 779
Bogusław Wiśniewski - organizator imprez,   tel. 606 286 428

Klub Turystyczny PTTK „W k r z a n i e”,

zaprasza w sobotę, dnia 13 grudnia 2014 r.
na wędrówkę po Puszczy Wkrzańskiej

Zbiórka:
pętla Kołłątaja o godz. 10.46
Trasa: Kołłątaja – Skolwin – Przęsocin –
Wieżą Widokowa
(ognisko – własne kiełbaski) – Podbórz (7 km)

Wędrówka odbędzie się bez względu na pogodę.

Z turystycznym pozdrowieniem
O r g a n i z a t o r z y


Trochę historii ...
W peryferyjnej dzielnicy robotniczej Żelechowo, z inicjatywy młodzieży, został wybudowany Klub Młodych nad Odrą przy ul. Robotniczej 3. W tym klubie od 1967 r. działała sekcja turystyczna, która 10 kwietnia 1968 r. przekształciła się w 55 Koło PTTK, które przyjęło nazwę "Wkrzanie". Organizowano imprezy własne i uczestniczono w wycieczkach, rajdach i zlotach innych ogniw PTTK.
Do Koła wstępowali członkowie innych kół PTTK, zaistniała konieczność zmiany formuły organizacycnej na Klub. Po likwidacji Klubu Młodych, "Wkrzanie" zostali przyganięci przez Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólny Dom" na Niebuszewie (ul. św. Marcina). Kolejną siedzibą był Klub Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Jodłowej.
W lutym 2000 roku powrócono do idei stałych spotkań klubowych w lokalu Regionalnego Oddziału Szczedcińskiego PTTK przy al. Wyzwolenia 41

W ponad 36. letniej swej historii Klub organizował rozmaite formy turystyki i krajoznawstwa uczestnicząc w imprezach (OWRP, Zloty PTP, CZAK i inne) i akcjach (Polska Naszych Dni, Zamość, Frombork i in.)
Stałe imprezy Klubu to: świąteczne spacery (Boże Narodzenie, Wielkanoc), Lampionada, Zimowa Herbatka, Rajd w Nieznane "Wsiąść do pociągu ...", Poznajemy Szczecińskie Zabytki, wędrówka po Puszczy Bukowej "Bukowiec" i in. Ostatnio formy aktywności Klubu zostały poszerzone o działalność proekologiczną oraz organizację pieszych imprez międzynarodowych z programem krajoznawczym.